Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

„MAŁA AKADEMIA ŻYCIA” „Zdrowo i kolorowo”

Czcionka:

 

Projekt pn. „Mała Akademia Życia”

w ramach PROGRAMU MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ

 

Miejskie Przedszkole nr 31

ul. Ludowa 95a

42-215 Częstochowa

 

 

PROJEKT pn. „MAŁA AKADEMIA ŻYCIA”

„Zdrowo i kolorowo”

 

 

  1. Koordynator Projektu (imię, nazwisko, kontakt)

Sylwia Wołczyk, tel. 34 325 71 30

 

  1. Diagnoza problemu

Brak aktywności społecznej i ruchowej jest problemem dzisiejszej rzeczywistości i wszystkich wysokorozwiniętych społeczeństw. Rozwój urbanizacji, przemysłu, postęp techniczny zmieniły poziom  szeroko rozumianej aktywności, dzieci i dorosłych. Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w kształtowaniu prozdrowotnych wyborów dziecka , oraz jego stosunku do środowiska, wobec którego będzie w przyszłości podejmowało decyzje. Budowanie świadomości prozdrowotnej poprzez, oznacza, nie tylko wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, ale i odpowiedzialność za własne zdrowie. Do zmniejszenia aktywności u dzieci i dorosłych przyczyniło się zastępowanie pracy mięśni- pracą urządzeń technicznych. Zmiany sposobu i odżywiania wpłynęły na rozwój otyłości u dzieci i dorosłych, co z kolei może być przyczyną wielu chorób.  

                                                

  1. Adresaci (liczba, wiek dzieci)

40 osób- dzieci 5-6 letnie i ich rodzice.

 

  1. Krótka charakterystyka Projektu

 

,,Zdrowo i kolorowo” to projekt adresowany z myślą o najmłodszych, w celu wyrobienia u nich odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Poprzez działania podjęte w projekcie, dzieci będą wiedziały co to ,,zdrowie” i ,,odpowiedzialność” za nie. Program będzie się składał z następujących modułów:                              -,,ZDROWE ODŻYWIANIE”- ,,Wiem co jem”                                                                                                                           - ,,AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA”- ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”                                                                                         - ,,POZYTYWNE MYŚLENIE”- ,,Zacznij dzień od uśmiechu"  

                                                                                                                                                                             Moduł I Zdrowe odżywianie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- obchody ,,Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania”- 8.11.2019

- organizacja quizu wiedzy o zdrowym stylu życia                                                                         

 

Moduł II Aktywność fizyczna:                                                                                                                                               - zajęcia ruchowe z rodzicami z wykorzystaniem metody Ruchu rozwijającego W. Sherborne                                           

Moduł III Pozytywne myślenie:                                                                                                                              - obchody Światowego Dnia Uśmiechu- organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego                                                                                                                          

- zajęcia relaksacyjne w Sali Doświadczania Świata

 

  1. Cele Projektu

- kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i dorosłych poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety                                                                                                                                                      - poszerzenie wiedzy rodziców i wychowanków z zakresu dbania o zdrowie, zasad prawidłowego odżywiania się, powszechnych problemów zdrowotnych, a także czynników zagrażających zdrowiu                                                                                - integracja społeczności lokalnej w zakresie zachowania zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i racjonalnego odżywiania                                                                                                                                                        - kształtowanie takich umiejętności jak:  skuteczne porozumiewanie się                                                                                                                                                                                                                                      - umiejętności personalne                                                                                                                                                     - podejmowanie właściwych decyzji                                                                                                                                   - samoświadomość i empatia                                                                                                                                             - radzenie sobie z emocjami i stresem

 

  1. Przewidywane rezultaty

 

W wyniku realizacji projektu osiągniemy:                                                                                                                      - wzrost aktywności społecznej uczestników projektu                                                                                                     - wdrożenie prawidłowych nawyków żywieniowych                                                                                                        - wykształcenie u dzieci i dorosłych postaw prozdrowotnych, poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywania wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i dla zdrowia szkodliwych                                                                                                                                                                     - ukształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych                                                                                        - zapoznanie z nowymi formami spędzania wspólnie wolnego czasu                                                                         - integracja społeczności przedszkolnej                                                                                                                          - poszerzenie współpracy przedszkola z rodziną                                                                                                                  - budzenie świadomości rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną                                                            - pozytywne nastawienie do siebie i innych                                                                                                                          - podwyższenie poziomu samoakceptacji

 

  1. Zasoby kadrowe

- Trener ,,Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne

 

  1. Zasoby rzeczowe

- sala gimnastyczna

- plac przedszkolny

- sala doświadczania świata

- sprzęty gimnastyczne

 

  1. Proponowane formy zajęć

- zabawy ruchowe z rodzicami metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

- ogólnopolski konkurs plastyczny

- quiz wiedzy o zdrowym stylu życia

- kolorowy zdrowy tydzień- obchodzenie specjalnych dni np. dzień marchewki, zielony dzień itp.

 

  1.      Harmonogram i kosztorys

 

 

1) Harmonogram - szczegółowy opis planowanych działań przy realizacji zadania.

 

Projekt profilaktyczno-wychowawczy realizowany w okresie od 27.05.2019 r. do 31.12.2019r.

 

 

 

 

Lp.

Działania w zakresie realizowanego Projektu

(opis działania z planowaną liczbą uczestników)

Termin realizacji działań

1.

Obchody Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania- 20 osób

listopad 2019

2.

Zajęcia ruchowe z rodzicami z wykorzystaniem metody ,,Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne- 40 osób

cyklicznie 1 raz w miesiącu

3.

Obchody Światowego Dnia Uśmiechu- ogólnopolski konkurs plastyczny- 20 osób

październik 2019

4.

Quiz wiedzy o zdrowym stylu życia- 20 osób

grudzień 2019

5.

Kolorowy zdrowy tydzień- 20 osób

październik 2019

             

 

 

 

2) Kalkulacja kosztów realizacji Projektu

 

Lp.

Rodzaj kosztów

liczba jednostek

Koszt jednostkowy

 (w zł)

Rodzaj miary

Koszt całkowity

(w zł)

1.

Zabawy ruchowe z ,,Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

4

225zł

zajęcia

900zł

2.

Nagrody do ogólnopolskiego konkursu plastycznego

1

-

konkurs

600zł

3.

Pomoce do zajęć

-

-

-

1.500zł

Ogółem:

3.000 zł

 

 

ZAJĘCIA Z RODZICAMI

Utworzono dnia 06.11.2019, 17:58

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pogoda

Zegar

Imieniny