Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

KONKURS PLASTYCZNY „Wkoło jest wesoło”

Czcionka:

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „Wkoło jest wesoło” w ramach obchodów Światowego Dnia Uśmiechu

 

Konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Uśmiechu organizowany przez  Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowie przy ulicy Ludowej 95a.

 

I. Cele konkursu:

  • Odkrywanie talentów plastycznych u dzieci
  • Integracja przedszkoli z całej Polski
  • Propagowanie uśmiechu i radości z życia
  • Rozbudzanie wrażliwości estetycznej


II. Uczestnicy i zakres konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli z całej Polski w wieku  5-6 lat.

2. Prace konkursowe powinny być pracami plastycznymi. Tematem pracy jest ,,Wkoło jest wesoło” w ramach obchodów Światowego Dnia Uśmiechu

3. Prace powinny być wykonane w formacie A4, dowolną techniką plastyczną.

4. Każda placówka może przesłać maksymalnie 3 indywidualne prace dzieci. Prace powinny zawierać na odwrocie metryczkę z następującymi danymi:               imię i nazwisko dziecka, wiek, pełną nazwę placówki i jej adres,                                 imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.

5. Kryteria oceny prac: pomysłowość, estetyka, samodzielność wykonania pracy przez dziecko. 

6. Oceny prac konkursowych dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci-laureatów konkursu oraz ich opiekunów (Załącznik 1,2).

8. Prace pozostają do dyspozycji organizatora, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację. 

9. Prace można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na     adres: Miejskie Przedszkole nr 31, ul. Ludowa 95 A, 42-215 Częstochowa,         z dopiskiem: konkurs „Wkoło jest wesoło”.

10. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie.

 

IV. Terminarz konkursu:

1. Ostateczny termin składania prac w wraz z wypełnioną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dziecka (Załącznik 1)  oraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (Załącznik 2):  04.10.2019r. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 08.10.2019r. na stronie internetowej Organizatora.

3. Dyplomy i nagrody dla wyróżnionych placówek w konkursie zostaną przesłane do dnia 31.10.2019r.

 

V. Ochron danych osobowych:

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres przedszkola do którego uczęszcza dziecko, wizerunek.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

4. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2) należy przekazać Organizatorowi.    

VI. Postanowienia końcowe:

1. Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin konkursu oraz wyniki będą umieszczone na stronie internetowej: mp31czestochowa.szkolna.net

2. Koordynatorami konkursu są Sylwia Wołczyk oraz Justyna Piątek, nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie, kontakt: mp31@edukacja.czestochowa.pl, tel. 34 325 71 30.                 

KONKURS PLASTYCZNY

Utworzono dnia 06.11.2019, 17:56

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pogoda

Zegar

Imieniny