Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

NASZA PIĘKNA POLSKA - MAŁE OJCZYZNY PRZEDSZKOLAKA

Czcionka:

Przedsięwzięcie Edukacyjne z zakresu edukacji regionalnej „Nasza Piękna Polska –Małe Ojczyzny Przedszkolaka”

 

 

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 31 w Częstochowie

 

Autorzy:

Radosława Kwiecińska

Dorota Foksowicz

Dorota Grabowska – Ślęzak

Justyna Szczepocka

 

 

 

 

 

„Ojczyzna przedszkolaka jest blisko, na wyciągnięcie ręki- to ulica, dom, przedszkole”

                                                              T. Różewicz

 

Wstęp

W procesie wychowania nie można zapomnieć o wyposażeniu dziecka w wiedzę o najbliższym środowisku. Dziecko powinno poznać słowa: dom rodzinny, miasto, region, Ojczyzna. Nie można od razu przejść do rzeczy odległych, gdyż wtedy dziecko nie będzie posiadało podstawowej wiedzy mówiącej o tym kim jest, skąd się wywodzi. Stopniowe zapoznawanie dziecka z tradycjami i obyczajami służy rozwijaniu u niego tożsamości lokalnej i narodowej. Edukacja regionalna kształtuje w dziecku cechy, które zaprocentują w dorosłym życiu. Jej sens zamyka się stwierdzeniem : „zbliżać to, co nasze i małe, ku temu co wielkie, nie pozwalają temu co małe bezkształtnie się rozpłynąć”.

Sposób realizacji

Przedsięwzięcie edukacyjne ma przyczynić się do kształtowania przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej. Pomoże dziecku w zdobywaniu doświadczeń, co wpłynie na większą wartość i trwałość zdobytej wiedzy. Ważnym elementem przy realizacji przedsięwzięcia jest współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Rodzice mogą uczestniczyć w realizacji przedsięwzięcia , angażować się  w gromadzenie eksponatów, brać udział w akcjach, wystawach, konkursach. Zapoznanie dzieci z tradycjami będzie odbywało się również przy okazji świąt i uroczystości przedszkolnych.

Realizacja programu ma na celu usystematyzowanie i utrwalenie posiadanej przez uczniów wiedzy, poszerzenie jej o nowe wiadomości i doświadczenia, wzbudzenie zainteresowania „mała ojczyzną”, ukazanie jej piękna i wartości.
Dostrzeganie walorów najbliższego otoczenia, kontakt z kulturą dawniejszą i współczesną, samodzielne odkrywanie przeszłości, zwyczajów, tradycji obchodzonych w domach, otwiera dziecko na zjawiska kultury regionalnej,

narodowej i europejskiej. 
 

 

Cele Ogólne:

  1. Wyposażenie dziecka w zasób wiedzy o Polsce i własnym regionie.
  2.  Inspirowanie dzieci do różnorakich działań twórczych.
  3.  Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia
    tolerancyjnych postaw, otwartych na pluralizm różnych ludzkich kultur i ich zrozumienie.
  4. Kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie kultury, zwyczajów, tradycji oraz historii i przyrody.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:1. Poznanie najbliższego środowiska.
2. Poszukiwanie specyfiki przyrodniczej i kulturowej regionów Polski.
3. Uwrażliwienie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego i wspólnoty lokalnej.
4. Budzenie zainteresowania historią, kulturą i tradycjami własnego środowiska i regionów Polski.
5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
6. Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka oraz umożliwienie jego 
kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych.
7. Budzenie wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej, w różnych dziedzinach kultury.
8. Kształtowanie emocjonalnego związku z regionem z równoczesnym
rozwijaniem patriotyzmu.

9. Kształtowanie prawidłowej postawy wobec najbliższych członków rodziny

10. Uczenie szacunku do starszych.

11.Ukazanie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym miastem, regionem, krajem.

12.Zapoznanie z symbolami lokalnymi i narodowymi.

13. Poznawanie tradycji związanych ze świętami religijnymi, lokalnymi, narodowymi.

14. Nabywanie poczucia przynależności i tożsamości narodowej.

 


Metody i formy pracy

 

Przedsięwzięcie przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy aby zaspokoić potrzeby rozwojowe dzieci. Realizacja odbywać się będzie poprzez twórcze działanie, z zastosowaniem metod stymulowania aktywności dziecka oraz wykorzystanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych. Przedsięwzięcie zakłada organizowanie wycieczek, spacerów, wystaw, zapraszanie do przedszkola gości, uroczystości lokalne i przedszkolne, wspólne działanie z rodzicami.

 

Metody:

 

-podające-opowiadanie, pogadanka, opis, praca z tekstem

- problemowe:- burza mózgów, inscenizacja

-praktyczne i aktywizujące:- wystawa, spotkania, działania praktyczne, ćwiczenia i zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe

 

Formy:

 

- praca z grupą(zbiorowa)

-zespołowa

-indywidualna

 

Środki dydaktyczne:

 

-teksty literackie, opowiadania, legendy

- eksponaty

- źródła historyczne

- zdjęcia, albumy, filmy

- mapy, atlasy historyczne, ilustracje

- karty pracy
 

TREŚCI EDUKACYJNE

 

Realizując zadania z zakresu przedsięwzięcia należy dostosować zakres działań do możliwości rozwojowych i wieku dzieci. Tematy należy realizować według podanej kolejności w ciągu 2-3 dni/tydzień raz w miesiącu. Potrawy regionalne będą podawane w ramach posiłków przedszkolnych w miarę możliwości. Niektóre z wymienionych treści edukacyjnych mogą być realizowane w innych terminach.

 

1.ŚLĄSK

- Moje Miasto Częstochowa- spacer przez Aleje NMP, wizyta na Jasnej Górze, (zdjęcia, filmy)

- „Legenda o Częstochu”

- Taniec regionalny „Michałek”- zapoznanie z tańcem/nauka

- Spotkanie z Zespołem Śpiewu i Tańca „Częstochowa” lub wycieczka do Koszęcina- Zespół Śląsk

- Potrawa śląska- Żurek degustacja

- Album o Częstochowie- praca z rodzicami, wykonanie albumu o mieście z wykorzystaniem zdjęć, ilustracji, wycinków z gazet

 

2.MAZOWSZE

- Wycieczka po Warszawie z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

- „Legenda o Warsie i Sawie”

- Potrawa z Mazowsza- ciastko „W-Z”

- Herb Warszawy- praca z rodzicami(praca plastyczna , technika dowolna format do A3)

3. MAŁOPOLSKA

- Wycieczka po górach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

- „Legenda Śpiący Rycerz”

- Zaproszenie Pani I. Szewczyk- filcowanie na mokro

- Taniec: „Krakowiak”- zapoznanie z tańcem/nauka

-Potrawa Regionalna- Oscypek

 

  1. POMORZE I KASZUBY

 

- Wycieczka po wybrzeżu(morze, porty, latarnie morskie, inne ciekawe obiekty)- z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

- Legenda „ Dlaczego morze jest słone?”

- Nauka piosenki o morzu( dowolny repertuar, szanty itp.)

- Potrawa regionalna- ryba bałtycka

- Praca plastyczna- Morze nasze morze- praca w grupach- wystawa prac

 

  1. PODSUMOWANIE

 

- wystawa prac z poszczególnych regionów( albumy, herb, plakaty o morzu)

- wyłonienie zwycięzców najlepszych prac- wręczenie dyplomów

- nauka piosenki na Dzień Flagi

- prezentacja tańców regionalnych z wykorzystaniem dywanu TUPUTAN

- nauka wiersza patriotycznego „Kto Ty Jesteś?”

MORZE BAŁTYCKIE

MORZE BAŁTYCKIE

GÓRY

GÓRY

WARSZAWA

WARSZAWA

REGION ŚLĄSKI, CZĘSTOCHOWA

REGION ŚLĄSKI, CZĘSTOCHOWA

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pogoda

Zegar

Imieniny