Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

NASZA PIĘKNA POLSKA - MAŁE OJCZYZNY PRZEDSZKOLAKA

Czcionka:

Przedsięwzięcie Edukacyjne z zakresu edukacji regionalnej „Nasza Piękna Polska –Małe Ojczyzny Przedszkolaka”

 

 

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 31 w Częstochowie

 

Autorzy:

Radosława Kwiecińska

Dorota Foksowicz

Dorota Grabowska – Ślęzak

Justyna Szczepocka

 

 

 

 

 

„Ojczyzna przedszkolaka jest blisko, na wyciągnięcie ręki- to ulica, dom, przedszkole”

                                                              T. Różewicz

 

Wstęp

W procesie wychowania nie można zapomnieć o wyposażeniu dziecka w wiedzę o najbliższym środowisku. Dziecko powinno poznać słowa: dom rodzinny, miasto, region, Ojczyzna. Nie można od razu przejść do rzeczy odległych, gdyż wtedy dziecko nie będzie posiadało podstawowej wiedzy mówiącej o tym kim jest, skąd się wywodzi. Stopniowe zapoznawanie dziecka z tradycjami i obyczajami służy rozwijaniu u niego tożsamości lokalnej i narodowej. Edukacja regionalna kształtuje w dziecku cechy, które zaprocentują w dorosłym życiu. Jej sens zamyka się stwierdzeniem : „zbliżać to, co nasze i małe, ku temu co wielkie, nie pozwalają temu co małe bezkształtnie się rozpłynąć”.

Sposób realizacji

Przedsięwzięcie edukacyjne ma przyczynić się do kształtowania przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej. Pomoże dziecku w zdobywaniu doświadczeń, co wpłynie na większą wartość i trwałość zdobytej wiedzy. Ważnym elementem przy realizacji przedsięwzięcia jest współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Rodzice mogą uczestniczyć w realizacji przedsięwzięcia , angażować się  w gromadzenie eksponatów, brać udział w akcjach, wystawach, konkursach. Zapoznanie dzieci z tradycjami będzie odbywało się również przy okazji świąt i uroczystości przedszkolnych.

Realizacja programu ma na celu usystematyzowanie i utrwalenie posiadanej przez uczniów wiedzy, poszerzenie jej o nowe wiadomości i doświadczenia, wzbudzenie zainteresowania „mała ojczyzną”, ukazanie jej piękna i wartości.
Dostrzeganie walorów najbliższego otoczenia, kontakt z kulturą dawniejszą i współczesną, samodzielne odkrywanie przeszłości, zwyczajów, tradycji obchodzonych w domach, otwiera dziecko na zjawiska kultury regionalnej,

narodowej i europejskiej. 
 

 

Cele Ogólne:

  1. Wyposażenie dziecka w zasób wiedzy o Polsce i własnym regionie.
  2.  Inspirowanie dzieci do różnorakich działań twórczych.
  3.  Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia
    tolerancyjnych postaw, otwartych na pluralizm różnych ludzkich kultur i ich zrozumienie.
  4. Kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie kultury, zwyczajów, tradycji oraz historii i przyrody.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:1. Poznanie najbliższego środowiska.
2. Poszukiwanie specyfiki przyrodniczej i kulturowej regionów Polski.
3. Uwrażliwienie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego i wspólnoty lokalnej.
4. Budzenie zainteresowania historią, kulturą i tradycjami własnego środowiska i regionów Polski.
5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
6. Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka oraz umożliwienie jego 
kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych.
7. Budzenie wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej, w różnych dziedzinach kultury.
8. Kształtowanie emocjonalnego związku z regionem z równoczesnym
rozwijaniem patriotyzmu.

9. Kształtowanie prawidłowej postawy wobec najbliższych członków rodziny

10. Uczenie szacunku do starszych.

11.Ukazanie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym miastem, regionem, krajem.

12.Zapoznanie z symbolami lokalnymi i narodowymi.

13. Poznawanie tradycji związanych ze świętami religijnymi, lokalnymi, narodowymi.

14. Nabywanie poczucia przynależności i tożsamości narodowej.

 


Metody i formy pracy

 

Przedsięwzięcie przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy aby zaspokoić potrzeby rozwojowe dzieci. Realizacja odbywać się będzie poprzez twórcze działanie, z zastosowaniem metod stymulowania aktywności dziecka oraz wykorzystanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych. Przedsięwzięcie zakłada organizowanie wycieczek, spacerów, wystaw, zapraszanie do przedszkola gości, uroczystości lokalne i przedszkolne, wspólne działanie z rodzicami.

 

Metody:

 

-podające-opowiadanie, pogadanka, opis, praca z tekstem

- problemowe:- burza mózgów, inscenizacja

-praktyczne i aktywizujące:- wystawa, spotkania, działania praktyczne, ćwiczenia i zabawy ruchowe i muzyczno-ruchowe

 

Formy:

 

- praca z grupą(zbiorowa)

-zespołowa

-indywidualna

 

Środki dydaktyczne:

 

-teksty literackie, opowiadania, legendy

- eksponaty

- źródła historyczne

- zdjęcia, albumy, filmy

- mapy, atlasy historyczne, ilustracje

- karty pracy
 

TREŚCI EDUKACYJNE

 

Realizując zadania z zakresu przedsięwzięcia należy dostosować zakres działań do możliwości rozwojowych i wieku dzieci. Tematy należy realizować według podanej kolejności w ciągu 2-3 dni/tydzień raz w miesiącu. Potrawy regionalne będą podawane w ramach posiłków przedszkolnych w miarę możliwości. Niektóre z wymienionych treści edukacyjnych mogą być realizowane w innych terminach.

 

1.ŚLĄSK

- Moje Miasto Częstochowa- spacer przez Aleje NMP, wizyta na Jasnej Górze, (zdjęcia, filmy)

- „Legenda o Częstochu”

- Taniec regionalny „Michałek”- zapoznanie z tańcem/nauka

- Spotkanie z Zespołem Śpiewu i Tańca „Częstochowa” lub wycieczka do Koszęcina- Zespół Śląsk

- Potrawa śląska- Żurek degustacja

- Album o Częstochowie- praca z rodzicami, wykonanie albumu o mieście z wykorzystaniem zdjęć, ilustracji, wycinków z gazet

 

2.MAZOWSZE

- Wycieczka po Warszawie z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

- „Legenda o Warsie i Sawie”

- Potrawa z Mazowsza- ciastko „W-Z”

- Herb Warszawy- praca z rodzicami(praca plastyczna , technika dowolna format do A3)

3. MAŁOPOLSKA

- Wycieczka po górach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

- „Legenda Śpiący Rycerz”

- Zaproszenie Pani I. Szewczyk- filcowanie na mokro

- Taniec: „Krakowiak”- zapoznanie z tańcem/nauka

-Potrawa Regionalna- Oscypek

 

  1. POMORZE I KASZUBY

 

- Wycieczka po wybrzeżu(morze, porty, latarnie morskie, inne ciekawe obiekty)- z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

- Legenda „ Dlaczego morze jest słone?”

- Nauka piosenki o morzu( dowolny repertuar, szanty itp.)

- Potrawa regionalna- ryba bałtycka

- Praca plastyczna- Morze nasze morze- praca w grupach- wystawa prac

 

  1. PODSUMOWANIE

 

- wystawa prac z poszczególnych regionów( albumy, herb, plakaty o morzu)

- wyłonienie zwycięzców najlepszych prac- wręczenie dyplomów

- nauka piosenki na Dzień Flagi

- prezentacja tańców regionalnych z wykorzystaniem dywanu TUPUTAN

- nauka wiersza patriotycznego „Kto Ty Jesteś?”

MORZE BAŁTYCKIE

MORZE BAŁTYCKIE

GÓRY

GÓRY

WARSZAWA

WARSZAWA

REGION ŚLĄSKI, CZĘSTOCHOWA

REGION ŚLĄSKI, CZĘSTOCHOWA

Kalendarium

Styczeń 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pogoda

Zegar

Imieniny