Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

SPOTKANIE Z ZAWODEM

Czcionka:

 

Przedsięwzięcie  edukacyjne
„Spotkanie z zawodem”

 

Przedsięwzięcie zostało opracowane na rok szkolny 2017/2018  w Miejskim Przedszkolu Nr 31 i przeznaczone jest dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych placówki dostosowując go do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości.

Dzieci są ciekawe świata, interesują się pracą zawodową członków swojej rodziny co uwidocznione jest w ich spontanicznych zabawach oraz opowieściach. Dzielą się one informacjami z innymi dziećmi.  Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy naszych podopiecznych  na temat różnych zawodów , polegać ma  na organizowaniu w naszej placówce comiesięcznych spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

Do utrwalania  wiedzy wykorzystane zostaną zabawy dydaktyczne, tematyczne oraz ruchowe. Zajęcia urozmaicone zostaną przeróżnymi pomocami dydaktycznymi, opowiadaniami , ilustracjami oraz przyrządami związanymi z danym zawodem. Zajęcia prowadzone będą według wcześniej przygotowanych konspektów zajęć . Prace plastyczne pozwolą odzwierciedlić  obserwacje i zdobytą wiedzę. Bardzo ważną rolę w tych zajęciach odegrają zaproszeni goście oraz zorganizowane wyjazdy, których celem będzie poznanie specyfiki pracy poznanych zawodów.

Celem głównym przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy oraz zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów jak i wyrobienie wśród przedszkolaków szacunku do ludzkiej pracy, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.

Cele ogólne:

- rozumienie wartości oraz odpowiedzialności ludzi pracy

- rozumienie celowości wykonywanych zawodów

- kształtowanie dziecięcych zainteresowań

 

Cele szczegółowe:

- Zapoznanie dzieci z pracą ludzi w różnych zawodach

- Poszerzanie zasobu słownictwa związane z danym zawodem

- Kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat (zawód)

- Wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów

- Rozwijanie myślenia twórczego oraz wyobraźni

- Rozwijanie umiejętności układania pytań

- Zwiększenie aktywności twórczej oraz poznawczej dzieci

Program edukacyjny będzie realizowany w terminie od października 2017r. do czerwca  2018r. w zależności od potrzeb, w formie jednodniowych zajęć tematycznych na określony temat, spotkań z zaproszonymi gośćmi w kolejnym dniu oraz zajęć terenowych.

W czasie trwania programu zostaną wykorzystane  aktywności dzieci w sferach:

- intelektualnej,

- ruchowej

- werbalnej,

- percepcyjnej,

- muzycznej,

- plastycznej,

- manualnej

Planowane osiągnięcia dzieci:

- rozpoznaje i nazywa wybrane zawody;

- wie, na czym polega praca ludzi różnych zawodów;

- wie, jakie korzyści płyną z pracy ludzi;

- wie, jakie przedmioty potrzebne są ludziom wykonującym określony zawód;

- umie współdziałać z kolegami w grupie podczas realizacji programu;

- zna znaczenie nowych wyrażeń związanych z określonym zawodem;

- pokonuje nieśmiałość w określonych sytuacjach; formułuje pytania na określony temat;

- podejmuje próby dyskusji w zespole.

Przedsięwzięcie edukacyjne będzie przebiegało w trzech etapach.

Etap 1 – rozpoczęcie programu – zainspirowanie dzieci tematyką. Zorganizowanie zajęć dotyczących pracy najbliższych członków rodziny naszych przedszkolaków, opowieści          na temat najciekawszych wykonywanych zajęć według przedszkolaków.

Etap 2 – realizacja programu – realizacja zadań postawionych do wykonania według określonego planu. Zajęcia organizowane będą raz w miesiącu i przeprowadzane zgodnie z przygotowanymi scenariuszami zajęć. Dzieci będą uczestniczyć w zorganizowanych spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych zawodów, możliwością obserwacji wykonywanej pracy oraz wysłuchaniem ciekawych opowieści .

Etap 3 – Ewaluacja- zorganizowanie quizu podsumowującego poznanie wiadomości na temat poszczególnych zawodów, konkurs plastyczny na temat pracy swoich marzeń.

Temat zadania

Miejsce

Termin

Poznajemy zawody- Policjant

Wizyta Policjanta w Miejskim Przedszkolu nr 31

Październik

Poznajemy zawody- Wetrynarz

Wizyta przedszkolaków          w lecznicy Vita – Przychodnia weterynaryjna

Listopad

Poznajemy zawody - Górnik

Wizyta przedszkolaków          w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie

Grudzień

Poznajemy zawody- Kucharz

Miejskie Przedszkole nr 31 – zapoznanie dzieci z pracą kucharza- odwiedziny w kuchni przedszkolnej

Styczeń

Poznajemy zawody- Fryzjer

Wizyta naszych przedszkolaków w sąsiednim salonie fryzjerskim- Kuźnia Fryzjera

Luty

Poznajemy zawody- Stomatolog

Warsztaty edukacyjne Akademia Zdrowego Uśmiechu- wizyta stomatologa dziecięcego - Dentolandia

Marzec

Poznajemy zawody - Leśniczy

Wyjazd do Nadleśnictwa - Kłobuck

Kwiecień

Poznajemy zawody- Piłkarz

Wizyta w MP nr 31 piłkarza z Klubu Piłkarskiego RKS Raków

Maj

Poznajemy zawody- Pszczelarz

Wyjazd do pasieki w miejscowości Gąszczyk

Czerwiec

 

KUCHARZ

KUCHARZ

GÓRNIK

GÓRNIK

POLICJANT

POLICJANT

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pogoda

Zegar

Imieniny